Visie

Ideologie bureau:

De mens als “ gebruiker “ van architectuur staat centraal
in het ontwerp. Het gaat er in de eerste plaats om, dat de
gebruiker zich in een gebouw, dorp of tuin prettig en “thuis”
voelt. Het allerbelangrijkst hierbij is dan ook de optimale
afstemming van het ontwerp op de gebruiker / opdrachtgever.
Naast het vormgeven van een aantrekkelijke en inspirerende
woonomgeving is het belangrijk te zorgen voor een gezond en
aangenaam binnenklimaat.

Dit wordt verkregen door gebruik te maken van natuurlijk en
hernieuwbaar materiaal. In het energiezuinige installatieconcept
wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de
uiteindelijke gebruiker. Een goede gebouwde omgeving is een
omgeving waar de mens in verbondenheid met de natuur woont
en werkt. Gezond-, duurzaam-, ecologisch- en helend bouwen
zijn de belangrijkste uitgangspunten.

De gezondheid van de mens wordt mede bepaald door een
mensvriendelijke woonomgeving. De natuur heeft hierbij een
belangrijke bindende en helende functie. Duurzaam bouwen
moet niet alleen beperkt worden tot de energieprestatie van
een gebouw. Van Laarhoven architecten gaat hierin een aantal
stappen verder. Voor ons is duurzaam bouwen vooral; ‘gezond
bouwen’.

De samensmelting van architectuur en het omliggende landschap
is essentieel voor een prettige leefomgeving. De juiste inpassing
van een gebouw in de omgeving voltooit het bouwwerk. Deze
inpassing vormt in het open landschap een andere uitdaging dan
in de verdichte stad, maar zijn beiden van eenzelfde belang.

EIGENTIJDS, EENVOUD, ECO, BALANS
EN GEZAMENLIJKHEID

false