Woonlandschappen

Woonlandschappen

De energie uit de natuur en het universum werkt positief (helend) op zijn bewoners. Deze vormgeving van architectuur in relatie met zijn omgeving ( landschap, park en tuin) maakt dat er een goed en gezond gebouw ontstaat doordat de energieën door de vorm, materiaal, licht en kleur een positieve invloed uitoefenen. Onze uitdaging bij het creëren van een woonlandschap is om deze goed aan te laten sluiten bij de binnenruimte. De juiste verhoudingen zijn hierbij van belang. De historie en bodemsamenstelling van een locatie vormen het startpunt voor het ontwerp. Inheemse soorten en gebied eigen planten en bomen zijn belangrijke factoren om de oorspronkelijke habitat en sfeer van een gebied te handhaven. Hierin liggen vaak bijzondere ontwerpaanleidingen verborgen. Ons doel is om deze bloot te leggen en van hieruit niet alleen een relatie aan te gaan met het bouwwerk maar ook met de oorsprong van een locatie. Parken en tuinen vragen om een andere meer gedetailleerde aanpak dan een grootschalig landschapsvisie. Bij deze ontwerpen besteden wij nog meer aandacht aan de vormen en structuren van planten, en hoe die op esthetische wijze in te passen in de omgeving. Daarnaast is de overige materialisering van grote invloed op de sfeer van een park of tuin.

DE ENERGIE UIT DE NATUUR EN HET UNIVERSUM WERKT
POSITIEF (HELEND) OP ZIJN BEWONERS.

false