Inspiratie

Vormtaal

De natuur geeft ons de mooiste voorbeelden van bouwvormen: paddenstoelen, bomen, mierenhopen en grasvelden zijn schitterend van kleur en structuur. Omdat de mens onderdeel is van de levende natuur, voelt zij zich het best in een structuur met verhoudingen die zijn terug te vinden in zijn natuur. De maat die mens en natuur verbindt, is de gulden snede. Deze maatverhouding wordt al gebruikt sinds de oudheid, zoals in de geomantiek en de griekse en romeinse bouwkunst, en is terug te vinden in de natuur: verhoudingen tussen de tussenschotten in een slakkenhuis, blaadjes van een bloem. Architectuur die werkt met dezelfde verhoudingen en patronen als de natuur is een antwoord op de verbondenheid tussen mens en aarde, speelt met de wetmatigheden waaraan ons leven op aarde is onderworpen.