Tilburg 2022

220 Robuuste woningen

Het afstudeerproject van Nick; Dynamic thresholds betreedt een nieuw domein in de architectuur. Kenmerkend is de reeks aansluitende stedelijke en architectonische elementen, die in elkaars verlengde liggen en aanpasbaar zijn. Deze aaneensluitende ruimtes zijn niet uitgesproken openbaar, privaat of parochiaal, maar worden telkens tijdelijk ingenomen aan de hand van behoeftes. Dit project haakt aan op de trend van het stijgend aantal mensen dat (al dan niet vrijwillig) alleen woont. Ook vereenzaming, het gedrag van eenzame mensen, de woningnood en het monotone straatbeeld spelen een rol. Daarvoor zijn profielen van eenzaamheidsgedrag onderzocht. Het project omarmt 220 robuuste casco’s als een maatpak voor collectiviteit en individualiteit. Er ontstaat een poreuze structuur met tussenruimtes, die werken als membranen of uitwisselgebieden tussen publieke en private ruimtes. De betrokkenheid, ‘het om elkaar geven’ en de levendigheid zullen werken als een magneet voor ‘anderen’ en zullen ontmoetingsplekken creëren. De nieuwe wijkuitbreiding verbindt de wijk ’t Zand , het treinstation en stedelijke functies zoals de universiteit in Tilburg. Het voorgestelde masterplan werkt als een maximaal verdicht woonorganisme waarbij de ruimtelijke setting gedurende de dag constant kan veranderen. Een vloeibare en veranderlijke architectuur door gebruik en behoeftes van bewoners / gebruikers, is iets waar ik voor pleit in ons beroep. Dynamic thresholds geeft een sociale glans aan de stadia tussen stad, straat, steeg, gevel en voordeur.
Het afstudeerproject van Nick werd beoordeeld met een 8,5! En daarmee is hij ‘Cum Laude’ afgestudeerd aan de Academie van Bouwkunst in Tilburg. Het was een zeer waardevol en bijzonder traject: 12 jaar geleden is hij gestart op het Mbo om vervolgens via het Hbo door te stoten naar een Master en deze uiteindelijk cum laude af te ronden. We zijn ondertussen bezig om partijen te zoeken om dit plan te realiseren.

Extra informatie

  • Afstudeerproject:Academie van Bouwkunst, Cum laude
  • Locatie:Meerkoldreef Tilburg
  • Jaar:2021

Media