Gilze, 2011

21 Energieneutrale starterswoningen

Ontwerp voor 21 energie neutrale starterswoningen. De uitdaging was betaalbare woningen te ontwerpen die evenveel energie opwekken als dat ze verbruiken. Hiervoor is allereerst de energievraag beperkt door uit te gaan van zo georiënteerd bouwen en een hoge isolatiewaarde (Rc=6,0). De woningen hebben geen gasaansluiting en zijn voor verwarming dus volledig afhankelijk van elektriciteit. De woningen zijn aan de zuidzijde voorzien van een (onverwarmde) serre. Door het maken van een EPC-berekening is de energiebehoefte van de woningen bepaald. Vervolgens is het dak voorzien van zonnecellen om deze benodigde hoeveelheid energie op te kunnen wekken. Voor verwarming van de woning is uitgegaan van een elektroboiler met distributie door vloer- en wandverwarming (LTV)

Door het ontwerp zowel energie technisch als financieel door te rekenen is aangetoond dat het mogelijk is ook voor de goedkopere sector energie neutrale woningen te realiseren. De woningen hebben een GPR-gebouw score van 7,8 of hoger voor alle onderdelen (meettool voor verschillende duurzaamheidaspecten: Energie, milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde op een schaal van 1 tot 10)

Extra informatie

  • Type:Pilotproject
  • Status: Ontwerp

Media