2011

BOE-woningen

Ontwerp voor een volledig autarkische woning bestaande uit drie wooneenheden. Naast de hoofdwoning zijn er twee neven woningen in het ontwerp opgenomen. De woningen zijn ontsloten aan een gemeenschappelijke centrale hal. De benodigde elektrische energie wordt opgewekt met PV cellen. Omdat er geen aansluiting is op het net maar alle energie in accu's wordt opgeslagen staan de pv-cellen optimaal gericht op de laagstaande winterzon. De zonnecollectoren op het dak van de centrale hal zorgen voor de benodigde warmte voor verwarming en warm tapwater. De zonneboilers (één voor elke wooneenheid) kunnen eventueel bijverwarmd worden met LPG-gas. Opgevangen regenwater wordt gefilterd tot water voor huishoudelijk gebruik en drinkwater.


De wooneenheden zijn gericht op de zon waardoor in de winter optimaal gebruik wordt gemaakt van passieve zonne-energie voor de verwarming van de verblijfsruimtes. Grote vaste overstekken voorkomen oververhitting in de zomer. De woningen zullen worden voorzien van een zonneschoorsteen voor natuurlijke ventilatie. De woning zal zo veel mogelijk worden uitgevoerd in gebruikte materialen.

Extra informatie

  • Type:Autarkische woning, ecologische architectuur
  • Status: Ontwerp

Media