Groen licht voor De Noordmanshoek in Wijhe

Na zeven jaar plannen maken staan de seinen op groen voor de Noordmanshoek in Wijhe. Al probeerde de VVD het project nog te dwarsbomen. Wat die partij betreft komen er veel meer dan zeventig huizen. Zo ver heeft de gemeenteraad het niet laten komen. ,,Dit is niet de locatie voor bouwen, bouwen, bouwen.’’ Uit ons onderzoek kwam naar voren dat er wel ruimte is voor zeventig woningen, zonder afbreuk te doen aan de wens om de biodiversiteit te versterken én voedsel te produceren.

Het landgoed bestaat voor een groot deel uit aangelegde natuur in de vorm van o.a. voedselbossen en kwekerijen. Daarnaast is er een groot deel extensieve natuur, dit zijn grasvelden als ‘kruidenrijke weides en natte gebieden optimaal ingericht voor flora en fauna’. Daartussen bevindt zich een bebouwingsgebied met een 70-tal woningen verdeeld in zeven woongebieden met elk hun eigen karakter en samenstelling. Deze zijn onderverdeeld in erven, hoven en in het centrum een havezate. Het wonen in de hoven stimuleert het sociale contact en voorkomt eenzaamheid.

We hopen de komende maanden verder te kunnen werken aan dit prachtige woonlandschap.

Het artikel is te lezen in het AD via deze link of via deze pdf