Het afstudeerproject Mirte

Stromende Kracht onderzoekt hoe we landschappen kunnen vormgeven met behulp van grootschalige landschapsvormende processen. Het project toont hoe -door het gebruik te maken van een andere ontwerpmethodologie- een heel ander type landschap kan ontstaan. Een leefomgeving met meer ruimte voor water, meer ruimte voor biodiversiteit en meer ruimte voor menselijke ontdekking; een combinatie van elementen die we niet vaak zien in het strak gecultiveerde Nederlandse landschap.

Extra informatie

Media