Healthy Balance en CMN, 2010

Gezondheidscentrum met woning

Twee ontwerpen voor een gezondheidscentrum met woning. Beide ontwerpen gaan uit van een zelfde plattegrond maar verschillen in omvang en materialisering. Het ontwerp toont de balans tussen wonen en werken.

Extra informatie

  • Type:Utiliteitsbouw, gezondheidszorg, woning
  • Status: Ontwerp

Media