Update Eco Dorp Boekel

Ambitieuze woningen voor iedereen!

Er is geen bouwproject met hogere ambities dan Ecodorp Boekel! Dat zegt TNO, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en van Infrastructuur en Water. Deze hoge ambities hebben er wel voor gezorgd dat de drempels om het te bereiken ook hoog waren. Alle duurzame banken in Nederland willen ons graag financieren, maar ze hebben moeite met de vele innovaties. Daarom hebben we nu financiering gekregen van een Duitse bank. Gelukkig ziet de Provincie Noord-Brabant onze waarde als voorbeeldproject. Daarom zijn we nu bezig met een subsidieaanvraag en een lening bij de provincie.

Maar zowel voor de bank als voor de provincie is het belangrijk dat we voldoende draagvlak hebben bij een grote groep mensen. Daarom hebben we jullie hulp nodig. Wij zorgen altijd voor win-winsituaties. Daarom vragen we om een lening, waar een jaarlijkse rente van 2% tegenover staat (en een uitnodiging voor ons jaarlijkse zomerfeest). Maar eerst even uitleggen wat onze ambities zijn.

Hoe ambitieus is Ecodorp Boekel?
Ecodorp Boekel is een inspirerend voorbeeld voor duurzaam leven in verbinding. We krijgen alle ruimte in de regelgeving van diverse ministeries om dit te realiseren. We staan zelfs in een wet beschreven, waardoor we uitzonderingen kunnen maken op huidige wetgeving. En als het bij ons goed gaat, wordt de reguliere wet aangepast. Bouwexperts van TNO vertelden ons: ‘Wat jullie doen zou wel eens cruciaal kunnen zijn voor de bouwsector, want de bouwsector is enorm traag in het innoveren en jullie blijven je ambitie hoog houden’. Een directeur van het Ministerie van IenW stuurde eens zeven directeuren van het ministerie naar ons. Hij belde ons van tevoren op: ‘Ik zie jullie als de Vaandeldragers van de Nieuwe Werkelijkheid. Laat mijn collega’s maar weten dat de huidige regelgeving niet meer voldoet aan de Nieuwe Werkelijkheid’.

Gezonde woningen
Iedereen in het netwerk van onze architect, Huub van Laarhoven, weet dat zijn woningen ontworpen zijn om een gezonde woonomgeving te bieden. Onze dertig woningen bouwen we grotendeels met kalkhennep. Kalkhennep reguleert het vochtgehalte in huis, neemt nog tientallen jaren CO2 op die wij uitademen, dempt geluid en neemt zelfs elektrosmog op. Vooral ook houdt het de temperatuur constant. In Engeland is een bierbrouwer die zijn opslagruimte gemaakt heeft van kalkhennep. Hij heeft geen koeling en geen verwarming. Maar of het nou buiten 40 graden of -10 is, het blijft binnen altijd dezelfde temperatuur houden. Bouwen met kalkhennep betekent dat bij extreme hitte, je eigen huis een plek is waar je verkoeling kunt zoeken.

Energiepositieve woningen
We gaan grotendeels 24 volt gelijkstroom gebruiken in onze woningen en we gaan energie opwekken met zonnepanelen, een windmolen en misschien zelfs een kleine watercentrale. Omdat onze huizen zo goed geïsoleerd zijn, hebben ze weinig energie nodig. We besparen dus veel energie en streven er naar meer energie te produceren dan we nodig hebben.

Klimaatadaptieve woningen
Op 23 juni 2016 ging een supercel over ZO-Brabant en veroorzaakte in 2 uur tijd voor € 650 miljoen aan schade aan woningen, auto’s en kassen. Met 160 km per uur kwamen hagelstenen met een doorsnee van 10 cm op daken terecht en veroorzaakte voor tienduizenden euro’s schade per dak. Onze groendaken zullen daartegen bestand zijn. Ook tegen langdurige droogte en extreme regenval zullen we bestand zijn. We zullen er zelfs profijt van hebben, want we willen van regenwater drinkwater maken.

Circulaire woningen
Onze woningen worden 100% circulair, zelfs de ondergrondse bekabeling en buizen worden circulair. Prysmian/Draka, de grootste kabelproducent ter wereld gaat een circulaire stroomkabel ontwikkelen die bij ons uitgetest wordt. Wij zijn gevraagd om een presentatie te geven bij de EU in Brussel over Circulaire economie in de praktijk. We presenteren dan onze circulaire keukens, die gemaakt worden van cellulose uit afval en een recyclebare lijm. Na 15 jaar kan de versleten keuken helemaal teruggebracht worden tot grondstoffen die kunnen worden hergebruikt om een nieuwe keuken te maken. De keukens zijn zo innovatief, de fabriek moet nog gemaakt worden. Wij zijn hun eerste klant.

Natuurinclusieve woningen
Ecodorp Boekel heeft een biodiversiteitsplan gemaakt om tien kwetsbare diersoorten extra te beschermen. Elke twee jaar komt een externe ecoloog langs om te kijken of we onze ambities op dat gebied bereiken en zo nodig geeft hij/zij ons extra advies. Het Nationaal Groenfonds vindt onze groenelementen zo belangrijk dat ze aangeboden hebben om ons het geld te lenen dat we nodig hebben om de grond te kopen.

Ambitieuze woningen voor iedereen
Ecodorp Boekel wil laten zien dat duurzaam wonen voor iedereen mogelijk is. We staan op het punt om de grond te kopen en volgend jaar met de bouw te beginnen. We hebben een bank gevonden die ons wil financieren. Ook het Nationaal Groenfonds en de provincie willen ons financieren. We hebben alleen nog € 300.000 nodig voor de aankoop van de grond en onze architect, Huub van Laarhoven, aan de gang te zetten. We hebben al 60% van dit geld binnengehaald binnen ons netwerk, maar we hebben nog meer nodig. Daarmee kunnen we 30 duurzame huurwoningen bouwen met een huur onder de huursubsidiegrens. Dat maakt duurzaam wonen haalbaar voor iedereen. Wil jij investeren in een inspirerend voorbeeld voor duurzaam leven?
Ga dan naar www.ecodorpboekel.nl. Daar vind je alle info over elk aspect van ons project.