Kennis- en educatiecentrum Boekel

Het Boekelse Ecodorp krijgt voor eind 2024 een kennis- en educatiecentrum. Dat is onlangs in een overeenkomst met de gemeente Boekel vastgelegd. Al enige tijd zijn wij druk doende met het ontwerpen van dit centrum. De grote uitdaging in dit project zit in de combinatie van functies en activiteiten. Vanuit innovatie en duurzaamheid wordt in het Ecodorp een basalt accu ingezet om te zorgen voor de warmteopslag van de gebouwen. Samen met Nice Developments en Eco+Bouw hebben we de engineering gedaan. Doordat dit een grote bak is van 17,5m doorsnee en een hoogte heeft van 7m, hebben we vanuit duurzaamheidsoverwegingen besloten om de bak niet volledig in te graven en onzichtbaar te maken. Hierdoor is de basalt accu nadrukkelijk aanwezig op het terrein. Vervolgens pakken we de accu in met het buurthuis en wordt het een assemble van functies. Het gebouw gaat dienen als verbinding tussen de wijk en het Ecodorp en zal het ‘hart’ vormen van het Ecodrop. Binnenkort zullen we het voorlopig ontwerp verder uitwerken.