Gelijkwaardig samenwerken

Bezieling

De mens als gebruiker van architectuur staat centraal in de ontwerpen van Van Laarhoven Combinatie Architecten. Het gaat er in de eerste plaats om dat de gebruiker zich in een gebouw, dorp of tuin prettig en thuis voelt. Het allerbelangrijkst hierbij is dan ook de optimale afstemming van de ontwerper op de gebruiker / opdrachtgever. Bij Van Laarhoven Combinatie Architecten worden de gebruikers en de opdrachtgevers nauw betrokken bij het ontwerpproces.

Om een kwalitatief goed bouwproject te kunnen realiseren moeten de betrokken partijen optimaal met elkaar samenwerken, gek zijn van bouwen (bezieling) en plezier in het werk hebben. Hiervoor dienen alle partijen in een vroeg stadium betrokken te worden bij het ontwerp. Door een integrale ontwerpbenadering ontstaat een gebouw waarin de verschillende bouwkundige disciplines elkaar versterken en aanvullen, in plaats van een compromis te vormen. Door het vooraf formuleren van gemeenschappelijke doelen ontstaat een relatie tussen de verschillende partijen die gebaseerd is op respect, vertrouwen en betrokkenheid. Dit is een belangrijke voorwaarde voor een bouwproject van hoge kwaliteit. Per project wordt dan ook getracht in samenwerking met de opdrachtgever een werkgemeenschap te formeren met de betrokken partijen. We werken dan ook graag als een bouwteam.

false
false