Nijmegen Collect particulier opdrachtgeversschap, 2012

Prijsvraag landgoed

Omschrijving

Inzending aan een prijsvraag voor het ontwerp van een Landgoed met 8 ecologische woningen.

 

Type:                    Prijsvraag

Status:                 Ontwerp

Aannemer:        –

Adviseurs:          –