Rijen, 1995

8 ecowoningen

Het ontwerpidee voor deze 8 ecologische woningen is afgeleid van de vorm van kristallen. De woningen uit 1995 zijn voorzien van veel ecologische voorzieningen die in die tijd voor handen waren. Naast ecologisch materiaalgebruik is er een serre toegepast voor de benutting van passieve zonne-energie en zonnepanelen voor de benutting van active zonne-energie

Extra informatie

Type: Woning

Status: Gerealiseerd 1995

Aannemer: Van laarhoven combinatie bouw bv.

Adviseurs: –

Projectteamlid: –

Media